numerıc control group

Ana Sayfa    |    Ürünler    |  VISI Modelleme

VISI MODELLEME

VISI Modelleme; tüm VlSI ürünlerinin çıkış noktasını oluşturmakta ve endüstri standardı parasolid ve TDD çekirdeği esasında güçlü, etkin bir katı ve yüzey hibrid modelleme aracı sağlamaktadır.

Vero’nun yüzey teknolojisi, model analizi ve 2B tasarımı ile birleşiminde VISI Modelling en karmaşık parçaların dahi çizilmesi, düzenlenmesi, deforme edilmesi ve tamir edilmesinde esneklik ve güç sağlamaktadır. 

Tasarımdan kalıplamaya, imalata dek tüm proje boyunca modelin aynı ortamda saklanması, veri tutarlılığının sağlanması ve sürecin kolaylaştırılmasını sağlayacaktır.

Zengin CAD arabirim kütüphanesi: VlSI doğrudan Parasolid İGES, CATIA v4 & v5, ProE, UG, STEP, SolidWorks, SolidEdge, ACIS, DXF, DWG, STL ve VDA, dosyaları ile çalışabilmektedir. Geniş çevirici kütüphanesi ile neredeyse tür imalatçılar ile çalışabilmek mümkündür. Karmaşık tasarımlarla çalışan firmalar, CAD verilerini hızlıca düzenleyen basit arabiriminden faydalanırlar. VISI doğrudan tel-kafes, katı, yüzey, ağ ve montaj biçimlerini aynı ortamda hibrid olarak CAM için uyarlayarak kullanabilmektedir. 

 

Hibrid Modelleme: VISI tüm tasarım araçlarına sahiptir. Endüstri standardı parasolid çekirdeği sayesinde, gerçek hibrid katı ve yüzey modellemenin avantajlarını ayrı ayrı veya beraber hiçbir kısıtlama olmaksızın kullanabilmektedir. Katı modelleme modellemenin temel yapı taşını oluşturmakla beraber bazı kısıtlamalara da sahiptir. Katı modelleme birleşim, kesişim, fark yükseltme, döndürme, süpürme, et kalınlığı verme gibi temel komutların yanında birçok düzenle me komutlarına da sahiptir. Yüzey modelleme teknolojisi organik, serbest tasarım geometrileri oluşturulması için birçok araç içermektedir. Modelleme komutları ve yüksek kabiliyette düzenleme araçları ile birlikte karmaşık yapıları tamir etmek, iyileştirmek veya baştan tasarlamak çok kolay olmaktadır. 

 

Yüzey tamiri ve düzenleme: İthal edilen geometrilerde var olabilecek küçük açıklıklar, tekrar yüzey oluşturulmasını es geçilmesini sağlayacak şeklide otomatik olarak tamir edilebilmektedir. Yüzeylerin bozuk veya eksik olduğu durumlarda VlSI, otomatik olarak kenar eğrilerini oluşturarak gelişmiş yüzey araçları ile eksik yapıların tekrar oluşturulmasında kolaylık sağlamaktadır. Yeni yüzeylerin toleranslar dahilinde olmasını sağlamak amacıyla eski ve yeni yüzeyler en büyük ve en küçük mesafe veya eğrilik değerlerine göre kontrol edilebilmektedir. Oluşturulan yüzeylerin hızlıca katıya çevrilmesi, sonradan ortaya çıkacak problemleri engellemekte ve katı yapı kullanmanın avantajlarını öne çıkarmaktadır. Katı ve yüzey arasında her an geçişin mümkün olması ile kullanıcıya en zor parçalarda dahi çalışmada sınırsız özgürlük ve esneklik sağlanmaktadır. 

 

Kullanım Kolaylığı: Sade menü ve simgeler ile dinamik menüler yardımı ile VISI yazılımını kullanmaya başlamak basitleşmektedir. Dinamik hareketlendirme ile beraber düzenlenebilir fonksiyon tuşları ve fare kombinasyonları yazılımın kullanımını hızlandırmaktadır. Sınırsız geri ve ileri alma tanımlı görsel ayraçlar kullanıcının model geçmişinde hızlıca geçiş yapabilmesini sağlamaktadır. Birden fazla çalışma düzleminin ve katmanının varlığı ile yapıların özelliklerinin değiştirilebilmesi karmaşık yapılar ile çalışmayı kolaylaştırmaktadır. Veri yükünü azaltacak ve erişimi kolaylaştıracak şekilde tüm bilgiler tek bir dosya içinde saklanmaktadır. Tüm parçaların ve bilgilerin aynı anda düzenlenebilir halde bir ortamda bulunması esneklik sağlamaktadır. Hızlı fotorealistik kaplama, doku atama ve dinamik kesit alma özellikleri büyük montajların ve tek parçaların görselleştirilmesini ve incelenmesini kolaylaştırmaktadır.

Güçlü Kavis Verme: Sabit, değişken, hiperbolik, disk formunda veya eliptik kavisler doğrudan katı modele uygulanabilmektedir, Kavisler teğet kenarlar boyunca devam ettirilerek yapının çevresi hızlıca dolaşılabilmektedir. Karmaşık kavis verme durumlarında veya tutarsız yapılar üzerinde çalışırken, yüzey yapılarından kavis verip daha sonra oluşturulan yapıları katıya dahil etmek de mümkündür. Yüzeylerin katıya göre budanması hem tel kafes eğriler hem de yüzey veya katı kenarları kullanılarak gerçekleştirilebilmektedir.

 

3B Eğriler: Sarmal, helis, hiperbolik, kesit ve yüzey iç eğrileri ile ayırma hatları veya diğer mekanik eğriler sistemden istenebilmekte veya kullanıcı tarafından oluşturulabilmektedir. Gelişmiş eğri düzenleme araçları teğetlik veya eğrilik daimiyetini sağlama, kontrol noktalarını düzenleme, eğrileri forma göre uzatma veya budamayı kolaylaştırmaktadır. Eğrilerin tekrar işlenebilmesi yüksek kalitede yapıların elde edilmesini sağlamaktadır.

 

Deformasyon: Katı, yüzey, tel kafes veya ağ yapılar bükme, burma, eğme ve hedef gösterme gibi bir dizi deformasyon araçları yardımı ile uyarlanabilmektedirler. Bu araçlar saç parçaların geri yaylanmasını telafide parça modifikasyonlarında ve kullanıcının farklı tasarım değişikliklerini ek modelleme yapmaksızın hızlıca parçaya uygulamasında idealdir.

 

Otomatik Teknik Resim: 3 boyutlu modelden tam ve eksiksiz bir teknik resim hızlıca elde edilebilmekledir. Teknik resimde düzenlenebilir görünümler, kesitler, otomatik ölçülendirme ve delik tabloları mevcuttur. Farklı detay görünümleri herhangi bir montaj parçasından veya tek bir parçadan, 3 ve 2 boyutlu olarak elde edilebilmektedir. Herhangi bir standart parça eksiksiz gösterim ve kesit görünümleri ile parça kodlarına sahiptir. 3 boyutlu modelde gerçekleştirilen bir değişiklik ölçüler ile birlikte teknik resme de yansımaktadır. Montaj notları yardımı ile parça listesi ve buna bağlı balonlama işlemleri gerçekleştirilebilmektedir.

 

Tasarım Değişikliği Kontrolü: Model kıyaslama özelliği aynı ortamda iki farklı modelin (katı ya da yüzey) farklılıklarının belirlenmesini sağlamaktadır. Her farklılık renk ve şeffaflık ayarları ile ekranda gösterilmektedir. İkinci bir seçenek ile iki model arasındaki farklılıklar mesafe olarak da sorgulanabilmekte ölçü değişiklikleri anında gözlemlenebilmektedir. Model farklılıklarının otomatik çıkarımı değişikliklerin var olan veriye uygulanmasını kolaylaştırılmaktadır.

 

Yüzey Analizi: Model üzerinde gezindikçe yüzey veya yüzeylere ait bilgilerin okunması sağlanabilmekledir. Kuşkusuz, çıkma açılarının, eğriliklerin yarıçapların ve benzer bilgilerin en hızlı okunmasını sağlama yollarından biridir. 

 

Çalışma Düzlemleri: Otomotiv hattı veya fikstür gibi tasarımlar üzerinde birden fazla çalışma düzlemi ile çalışılıyorsa, bu seçenek 3B ortamında herhangi bir verinin hızlı ve kolayca  çalışılan düzlemin üzerine getirilmesini sağlamaktadır. Düzlemler arasındaki tüm hareketler gelecek işlemlere referans sağlamak amacıyla raporlanabilmekte ve istenirse ihraç edilebilmektedir.

Çıkma açısı ve kavis kontrolü: Açı analizi ile modelin kalıplanabilirliği herhangi bir an ve herhangi bir yöne göre kontrol edilebilmektedir. Başlangıç aşamasındaki kontroller zaman kaybını ortadan kaldırmaktadır. Basitçe kalıp çıkma yönünün seçilmesi ile kullanıcı tanımlı renklere ve değerlere göre olası problemli bölgeler gösterilmektedir. Grafik ekranda aynı zamanda model eğrilikleri ve en büyük ve en küçük kavis değerleri bilgisi de yer almaktadır.

 

Kenar şartları: İthal edilmiş model ile çalışırken, kenar şartları modelin kalitesi üzerinde etken ve başarılı bir sürecin kilit noktası olabilmektedir. VISI Analysis model kenarlarının hem eğrilik hem de daimiyet bilgisini düzenlemeye ve sorgulamaya yarayan araçlar içermektedir, öyle ki hatalı veya eksik veriye sahip kenarlar hızlıca onarılabilir. 

 

Dişi-erkek ayırma: Model üzerinden dişi, erkek ters açı veya maça bölgelerini çıkarmak ve sorgulamak için birçok araç bulunmaktadır. Tüm nesneler dinamik olarak gruplanabilmekte ve kalıp açma yönünde taşınabilmektedirler. Kalıp çalışma animasyonu daha sonra yardım almak amacıyla saklanabilmekte ve istenirse tekrar çalıştırılabilmektedir. Ayırma hattı yöneticisi en uygun haltın bulunabilmesi için üç farklı yöntem içermektedir. Grafik ara birim sayesinde, ihtiyaca göre elde edilen sonuçlar düzenlenebilmektedir. Ayırma hattı eğri olarak da elde edilebilmekte veya yüzeyler otomatik olarak dişi, erkek veya maça olarak farklı renklere ayrılabilmektedir

 

Ayırma Kapatma Yüzeyleri: Ayırma ve kapatma yüzeylerinin oluşturulması genelde en zor ve çok zaman alan işlemdir. Yüzey oluşturma komutları ve ayırma yüzeyleri yöneticisinin birleşimi, karmaşık ve zor ayırma yüzeylerinin oluşturulmasını ve düzenlenmesini oldukça kolaylaştırmaktadır. Farklı ortamda yaratılan yüzeyler de ayırma yüzeyleri yöneticisi içine dahil edilebilmektedir. Ayırma yüzeyleri yöneticisi ile elde edilen yapılar ile tek tuşla dişi erkek yapılar elde edilebilmektedir. Zahmetli işlemlerin azaltılması ve gelişmiş yardım menüleri ile kullanıcının verimliliği artmaktadır. 

 

Model Sağlaması Temizleme: Güçlü model temizleme araçları ile hatalı yüzeyler hızlıca sorgulanabilmekledir. Çift geometriler otomatik olarak bulunmakta, renklendirilmekte ve ayrı katmana taşınmaktadır. Şerit yüzeyler analizi, modelin olası problemli yapılarını ve gereksiz yüzeyleri bulmaktadır. Otomatik düzeltme, ayrıma ve dikme seçenekleri ile katı model yapısının sağlamlığı garantilenmektedir. Katı çakışmaları kontrolü ile geometri ve tasarım hataları en aza indirgenmektedir. 

 

Komşu Yüzeyler: Komşu yüzeyler analizi ile çok hızlı bir şekilde, birbirlerine kullanıcının tanımladığı açı değeri içinde teğet olan yüzeylerin elde edilmesi sağlamaktadır. Bu sayede etek hatlarının bulunması veya modelin iki yüzey grubuna ayrılması sağlanmaktadır. 

  • Tüm CAD ara birimlerinin desteği,
  • Sezgisel kullanıcı ara birimi,
  • Endüstri standardı parasolid ve TDD çekirdeği,
  • Aynı ortamda katı, yüzey, tel kafes, ağ çalışma yeteneği,
  • Yüzey, katı analizi ve tamir özelliği,
  • Aynı ortamda parametrik montaj ve animasyon,
  • Katı, yüzey, tel kafes ve ağ deformasyon kabiliyeti,
  • Güçlü bağlama yüzeyleri ve kavis verme kabiliyeti, İlişkili kalıp elemanları ve standart kütüphaneler,
  • Matematiksel eğri tanımlama,
  • Otomatik parça listesi çıkarma

Nümerik Kontrol Grup, Sac Kalıbı, Hacim Kalıbı, Tel Kafes, Analiz ve Simülasyon için VISI, MACHINING STRATEGIST, NCSIMUL, STAMPACK EKSPRESS, CAD CAM CAE, CNC programlarını sunar.

Hızlı Erişim

İletişim

Rüstempaşa Mah. Alaca Hamam Sok. No:4/304 Fatih/İSTANBUL

Telefon: +90 (212) 438 28 21
Fax: +90 (212) 438 28 22
E-Posta: bilgi@nkg.com.tr