numerıc control group

Ana Sayfa    |    Ürünler    |  MACHINING STRATEGIST

MACHINING STRATEGIST

Hızlı, kesin ve güvenilir takım yolu üretmektedir. Takım yolları karmaşık yüzeylerde, sert metalleri işleyebilmek için en uygun duruma getirilmektedir. Karmaşık parçalar üzerinde çevrim sürelerini düşüren, üretimin etkinliğini artıran kaliteli ürün elde edilmesini sağlayan takım yolları üretebilmektedir. Yüksek hızlı kesime uygun teknikler, yumuşatma algoritmaları içeren takım yolları yüksek verimlilikte kod üretebilmektedir.

Doğrudan Parasolid, IGES, CATIA v4 & v5, Pro -E, UG, STEP, SolidWorks, SolidEdge, STL ve VDA dosyaları ile çalışabilmektedir. Geniş çevirici kütüphanesi ile nerdeyse tüm imalatçılar ile çalışabilmek mümkündür. Karmaşık tasarımlarla çalı şan firmalar, CAD verileri ol hızlıca düzenleyen basit arabiriminden faydalanırlar. Machining STRATEGIST doğrudan telkafes, katı, yüzey, ağ ve montaj biçimlerini ayni ortamda hibrid olarak CAM için uyarlayarak kullanabilmektedir.

 

Sezgisel Ara Birim: Basit ve kolay ara birim sayesinde kullanıcılar, CAM işlemleri arasında geçiş yapabilirler. Adımlama yana kayma, giriş açısı gibi parametrelere grafik ortamda, tek bir arabirim içerisinde erişilebilmektedir. Sıkça kullanılan parametreler varsayılan ayarlar olarak işlemlerin standardizasyonunu sağlamak amacıyla kaydedilebilir. Eş zamanlı sezgisel yardım menüleri kullanıcıya her an yardımcı olmaktadır.

 

Kaba Yöntemleri: Z seviyesinde sabit adımlı, helisel, uyarlamalı, akıllı helis veya rampa veya yatay giriş kararları ile kaba ve ara kaba işlemleri her türlü karmaşık parçanın çok hızlı ve doğru bir şekilde işlenmesini mümkün kılmaktadır. Pasolar arasında geçişler boşta veya aynı düzlemde her zaman yumuşak dairesel hareketler ile takımın en yüksek kesim hızını koruyacak ve köşelerde vuruntu yapmayacak şekilde gerçekleştirmektedir. Takip eden kaba işleme operasyonlarında, Machining STRATEGIST kalan talaşın nede olduğunu bilmekte ve sadece bu bölgeleri işlemektedir. Azaltılan boşta hareketler ve boşta kesimler ile işleme zamanı kısaltmakta fazla talaşın olduğu dar bölgelerde ise sistem otomatik olarak takımı korumak amacıyla kaçırmaktadır. Dökümden gelen payın tanıtılması ile yazılım sadece malzemenin olduğu bölgeleri işlemekte ve çevrim sürelerini en azda tutmaktadır.

 

Dalga Formunda Kaba: Yüksek hızda işleme için sabit talaş yükü koruyan bu işleme yöntemi, keskin yön değişimlerinden kaçınan, yumuşak hareketlerle paso oluşturmaktadır. Geleneksel yöntemlere göre en az %100 ve hatta %500’e varan süre kazanımları mümkün olmaktadır. İşlem süresini kısaltır takım ömrünü uzatır, bakı sürelerini uzatır, talaş yükünü sabitler, derin ve hızlı kesim

 

Helisel Kaba: Standart kabalara ek olarak helisel kaba pasoların aşağıdan yukarıya fakat bağlamaların yukarıdan aşağıya olacak şekilde gerçekleşmesini sağlayan bir algoritma kullanmaktadır. Bu yöntemin prensibi, takımın tam kesme boyunu kullanarak, en az yana kayma ve yük altında geniş bölgeleri temizlemek, sonra ara bölgelerde talaş kaldırmak ve bu süreci parça tamamen bitirilene dek tekrar etmektir. Takım parça üzerinden mümkün olduğunca ayrılmamakta ve geometri elverdiğinde sistem otomatikman trokodial kesime dönmektedir. Bu yöntem sabit kesme yükünü ve tam çapta kesim gerçekleşmemesini garantilemektedir. Takım aşınması en az olacak şekilde dağıtılmakta ve kuvvet merkezi titreşimi azaltacak şekilde takım boyunca yukarı taşınmaktadır Sonuçta daha yüksek hızlar, daha verimli pasolarla %40lara varan zaman kazanımı gerçekleşmektedir.

 

Takım Kütüphanesi: Takım, tutucu, uzatmalar, adaptörler, takım malzemeleri, takım ofsetleri, bağlama uzunlukları, yana ve aşağı adımlama değerleri, fikstürler, malzemeler ve hatta makinalar ile devir ve ilerleme hızları kullanıcı tanımlı kütüphaneden kolayca seçilebilmektedir. Daha uzun işleme çevrimleri için, Machining STRATEGIST tanımlanan işlemlerin kaydını tutacaktır. Belirlenen takımın ömrü bittiğinde sistem, otomatik olarak eş takımı çağırır.

Formlu İşleme: Bir veya birden fazla yüzeyin aynı anda yüzey iç eğrileri veya kullanıcının tanımladığı eğriler formunda işlenmesini esas almaktadır. Bu yöntem takım temas noktası geometrinin kenarını dönerken yarıçap oluşturduğu yüzey gruplarını işlerken oldukça faydalıdır. Bu esnek yöntem ayrıca tüm yüzeyler grubunu değil de kısmi bölgeleri işlerken de faydalıdır. Tüm takım yolları komşu yüzeylere ve tutuculara göre daima korumalıdır. 

 

Yatay Alan İşleme: Parçanın tamamı ile yatay olan bölgelerini, Machining STRATEGIST otomatik olarak bulacak ve işleyecektir. Düz veya ucu kavisli bir takımla gerçekleştirilecek işlem işleme suresini düşürecek ve yüzey kalitesini arttıracaktır.

 

Sabit Adımlı İşleme: Sabit adımIı yöntem, işlenen geometrinin şekline uygun adım aralığı değişmeyen takım yolları oluşturur. Yüzeyin formunu takip ederek oluşturulan tek bir takım yolu, en az boşta kalkışlarla takımı her dam yüzey üzerinde tutan, üst üste binen pasoları azaltan etkin bir takım yoludur. Yöntem, takım yolunu geometriye yumuşak bir şekilde uydurduğundan takıma binen yükler az, kesim hızı neredeyse sabit olmaktadır. 

 

Eş Merkezli, Sarmal İşleme: Her iki takım yolu da iç ve dış çemberler esas alınarak oluşturulduğundan dairesel parçaların işlenmesinde idealdir. Sarmal takım yolu, takımın parça üzerinde kalmasını sağlayan ve anı dönüşler içermeyen tek bir giriş ve çıkış noktasına sahiptir. Böylece ivmelenmeden muaf yüksek kesim hızlarına erişmek mümkündür. Eş merkezli takım yolu ise yukarı, aşağı veya her iki yönlü kesime izin vermektedir.

 

Paralel İşleme: En temel işleme yöntemlerinden biri olan bu takım yolu tek veya çift yönlü her açıda işleme gerçekleştirilmesini sağlamaktadır. Karmaşık parçaların işlenmesinde dik veya yatay bölgelerin ayrı ayrı işlenmesini sağlamak üzere açı sığası betimlenebilmektedir. En yoğun hale getirilmiş karşıt işlemeler aynı takım yolu içerisinde dik bölgelere uygulanabilmektedir. Bu yöntem ile sadece pasoların açıldığı bölgelerde, otomatikman tam zıt yönde, açılan bölgelerin üstüne binecek şekilde pasoların oluşturulması sağlanmaktadır. Aynı komut içerisinde parçanın kaba ve temizleme işlemleri de aynı anda gerçekleştirilebilmektedir. Yumuşak geçişler ve teğet uzatmalar ile daha iyi yüzey kalitesi ve tezgâh üzerinde daha akıcı hareketler elde edilmektedir. 

 

Eş Yükseltili/Bütünleşik İşleme: Dik duvarlı geometrilerin z seviyesinde kademelendirilerek kesilmesi iyi sonuç vermektedir. Machining STRATEGIST bu tip takım yollarından en iyi sonucu almak için çeşitli araçlar barındırmaktadır. Duvarların açılarının değiştiği bölgelerde, Machining STRATEGIST otomatik olarak adımları sıklaştırabilir. Açılan bölgelerde açı sığası pasoların oluşumunu engellemekte veya eğriler adımların sıklaştırılmasında kullanılabilmektedir. Pasolar arası geçiş izlerini yok eden, yüzey kalitesini oldukça artıran daimî tek bir helisel paso oluşturabilmektedir. Ek olarak bütünleşik işleme yöntemi ile duvarların eş yükseltili yön tem, yatay alanların ayrı yöntemlerle dik ve yatay alanların tek bir takım yolu içerisinde işlenmesi sağlanabilmektedir.

 

Şablon Oluşturma: Programlamayı hızlandırmak amacıyla takım, devir ve ilerleme hızları, adımlamalar, girişler vb. değerleri hafızasında tutarak, bir veya birden fazla işleme operasyonu şablon olarak kaydedilebilmektedir. Doğruluğu ve etkinliği tespit edilmiş işlemelerle oluşturulmuş şablonların yeni parçalara uygulanması ile kullanıcıya zaman kazandırarak firma standartlarını koruyan operasyonlar hızlıca gerçekleştirilir.

Kalan Alan İşleme: Parça üzerindeki küçük bölgeler genelde daha küçük takımlarla kısmi işlemelere ihtiyaç duyarlar Yöntem, önceki takımlardan kalan alanları bularak artık talaşın alınmasını sağlamaktadır. Daha hassas sonuçlar için işleme giderek küçülen takımlarla ardışık olarak tekrarlanabilir. Takım yolu içten dışa (kaba yöntem için) veya dıştan içe (temizleme için) uygulanabilmektedir. Birbirine çok yakın unsurlarda sistem takım yolunu unsurların arasında ve etrafında yumuşak geçişler yapacak, kalkışları ve ani dönüşleri en aza indirecek ve bu sayede takıma binen yükü azaltacak şekilde oluşturmaktadır.

 

Kısa Hesaplama Süreleri: Yeni algoritmalar sayesinde en karmaşık parçalar ile çalışırken dahi çok kısa hesaplama süreleri elde edilmektedir. Yüksek hızlı işleme gerçekleştirirken, et kalınlığı korumak için çok miktarda veriye ihtiyaç vardır. Hesaplama sürelerini mümkün mertebe en azda tutarak, beklenmedik işlem duraklamaları en aza indirgenmektedir. Machining STRATEGIST çoklu işlemcileri desteklemekte ve bu sayede aynı anda birden fazla işlemin yürütülebilmesini sağlamaktadır. Ayrıca sıralı işlemler kuyrukta bekletilmekte, ayrık işlemlerin anında kodu alınabilmekte ve işlemler tezgâh üzerinde devam ederken diğer işlemlerin hesaplaması sürdürülebilmektedir. 

 

Tutucu Koruması: Takımın ve tutucunun model ile kıyaslanması ile olası dalmalar daha pasolar oluşturulurken engellenmekte, ek olarak gerekli en küçük takım boyu pasolar oluşturulur oluşturulmaz ön görülebilmektedir. Bu sayede bir dişi unsuru değişik takım boyları ve tipleri ile, değişik z derinliklerinde takım esnemesinden muaf olarak işlemek mümkün olmaktadır.  

 

Dalma Koruması: Tüm 3B takım yolları takım ve tutucu dahil komşu yüzeylerle daima korumalıdır. Ek olarak iç köşelere yumuşatma yarıçapı eklenmektedir. Bu hareketler ile takımın keskin kenarlara yaslanmasını ve böylece küçük çiziklerin uluşmasını engellemektedir. 

 

Yumuşak Nokta Dağılımı: Machining STRATEGIST her takım yolunu eş nokta dağılımı ile oluşturmaktadır. Tezgâha yumuşak takım yolu vererek ani ivmelenmelerin önü kesilmekte, arzu edilen hıza daha çok yakın sanmaktadır. Tüm takım yollan iç köşelerde, pasolar arası geçişlerde, boşta hareketlerde ve kademe atlamalarında yarıçapa sahiptir. Tüm bu özellikler makinanın daha hızlı daha sen çalışmasını kolaylaştırmakta takıma yük binmemesini sağlamaktadır.

 

Takım Yolu Düzenleme: Takım yolu hesaplandıktan sonra pasolar, boşta hareketler düzenlenebilir, takım yolu budanabilir. Takım yollarının sıralaması değiştirilebilir, gruplanabilir veya takım ömrüne göre kesilebilir.

 

NC Hız Optimizasyonu: NC kodu talaşın fazla olduğu yerlerde azaltılacak, az olduğu yerlerde arttırılacak şekilde düzenlenebilmektedir. Böylece takımın daha rahat ve hızlı hareket etmesi sağlanmaktadır. Bu seçenek eş zamanlı olarak kaldırılan talaşın miktarını takıma binen yüklere göre kontrol etmekte ve sonuçta hacim ile kıyaslı takım yolu elde edilmekte, takım ve makine ömrü uzatılmaktadır.

 • Tüm CAD ara birimlerinin desteği,
 • Akıllı takım ve tutucu kütüphaneleri,
 • Tüm işlemlerde ara kaba ve kalan talaş işlemi,
 • Bütünleşik temizleme işlemleri,
 • Yumuşak daimî hareketler,
 • Yüksek hızlı işleme,
 • Forma uygun dip-köşe temizleme,
 • Güvenilir ve etkin
 • NC kodlar,
 • En az en kısa boşta hareketler,
 • Tüm işlemlerde tüm takım tipleri desteği,
 • 3+2 eksen işleme ve delik işlemleri

Nümerik Kontrol Grup, Sac Kalıbı, Hacim Kalıbı, Tel Kafes, Analiz ve Simülasyon için VISI, MACHINING STRATEGIST, NCSIMUL, STAMPACK EKSPRESS, CAD CAM CAE, CNC programlarını sunar.

Hızlı Erişim

İletişim

Rüstempaşa Mah. Alaca Hamam Sok. No:4/304 Fatih/İSTANBUL

Telefon: +90 (212) 438 28 21
Fax: +90 (212) 438 28 22
E-Posta: bilgi@nkg.com.tr