VISI Progress

VISI Progress modellemeden analize, açınım ve bant tasarımına, talaşlı imalattan 5 Eksen lazer kesime dek saç kalıp sürecindeki tüm ihtiyaçlarınıza cevap verecek uygulamaları içinde barındırmaktadır.

VISI Progress adımlı saç kalıp, transfer kalıpların tasarımı için özelleştirilmiş bir üründür. Endüstriyel ihtiyaçlardan doğan Özellikleri daha hızlı ve etkin tasarımların gerçekleştirilmesini sağlamaktadır.

VISI Blank: karmaşık 3B formlardan hızlıca 2B açınım elde edilmesini sağlayan güçlü bir arabirimdir. Sıvama, çekme, vurma veya bükme kalıpları için açınım geometrinin elde edilmesinde kullanılmaktadır. VISI Blank, VlSI Modelling ile bütünleşik olarak çalışabildiğinden karmaşık formların idaresi kolaylaşmaktadır.

Zengin CAD arabirim kütüphanesi: VISI doğrudan Parasolid, IGES, CATIA v4 & v5, ProE, UG, STEP, SolidWorks, Solid Edge, ACIS, DXF, DWG, STL ve VDA dosyaları ile çalışabilmektedir. Geniş çevirici kütüphanesi ile neredeyse tüm imalatçılar ile çalışabilmek mümkündür. Karmaşık tasarımlarla çalışan firmalar, CAD verilerini hızlıca düzenleyen basit arabiriminden faydalanırlar. VlSI doğrudan tel-kafes, katı, yüzey, ağ ve montaj biçimlerini aynı ortamda hibrid olarak CAM için uyarlayarak kullanabilmektedir. 

 

Hibrid Modelleme: VlSI tüm tasarım araçlarına sahiptir. Endüstri standardı parasolid çekirdeği sayesinde, gerçek hibrid katı ve yüzey modellemenin avantajlarını ayrı ayrı veya beraber hiçbir kısıtlama olmaksızın kullanabilmektedir. Katı modelleme modellemenin temel yapı taşını oluşturmakla beraber bazı kısıtlamalara da sahiptir. Katı modelleme birleşim, kesişim, fark, yükseltme, döndürme, süpürme, et kalınlığı verme gibi temel komutların yanında birçok düzenleme komutlarına da sahiptir. Yüzey modelleme teknolojisi organik, serbest tasarım geometrileri oluşturulması için birçok araç içermektedir. Modelleme komutları ve yüksek kabiliyette düzenleme araçları ile birlikte karmaşık yapıları tamir etmek, iyileştirmek veya baştan tasarlamak çok kolay olmaktadır. 

 

Model sağlaması ve hazırlığı: Model verisini kalıplamadan önce, kalıplamaya uygunluğunun kontrolü, yapının sağlamlığı, tutarlılığı ve çok küçük yüzeylerin varlığının sağlamasını gerçekleştirmek için gerekli tüm araçlar bulun maktadır. Çıkma açısı analizi ile kullanıcı kendi belirlediği renk skalası içerisinde modeli sorgulayabilmekte, ters açıya düşen veya çıkma açısına sahip olmayan bölgeleri ön görebilmektedir. Çift geometriler otomatikman ön görülebilir, atılabilir veya uyarı katmanına taşınabilmektedir. Şerit yüzeylerin otomatik olarak bulunması ve silinmesi katı yapının sağlıklı kalmasını ve işlemlerin üzerinde hızlıca gerçekleştirilmesini sağlamaktadır. Olası hataların erken bulunması ve düzeltilmesi ileriki işlemler için oldukça fazla zaman kazanımı sağlamaktadır.

Güçlü Açınım Araçları: VISI Progress hem katı hem de yüzey yapılarını geometri tabanlı güçlü açınım algoritmasını kullanarak açabilmektedir. Açınım seçilen malzemeye göre doğal elyaf algoritma hesaplamalarına veya arzu edilirse yarıçap katsayılarına göre hesaplanmaktadır. Açınım, doğrusal ve doğrusal olmayan açınımlar ve flanş tasarımı analitik FEM çözücüleri yardımı ile hibrid bir ortamda gerçekleştirilmektedir. Bu eşsiz teknoloji birleşimi sayesinde kullanıcı basım şartlarını her aşamada ön görebilir. Açınım çalışmaları farklı senaryolar kullanılarak, kullanıcıya dinamik yerleşimler, malzeme israfı ve her adımda gerekli kuvvetlerin tayini hakkında bilgi verecek şekilde gerçekleştirilebilir. Adım adım açınım kullanıcının her kademede açınım açı değerlerini belirlemesini sağlamaktadır. Ayrıca her kademede kiriş veya federler gibi unsurların açınıma dahil olup olmaması da belirlenebilmektedir. Esnek yapı sayesinde adımlar arasına istenildiği an ekleme ya da çıkarma gerçekleştirilebilmektedir. Parçanın karmaşıklığı, ebadı, sayısı ve basma hızı kalıbın tasarımını etkiler. Tek basımdan transfer kalıplarına, progresiv ve multi-slide kalıplara dek  VlSI alakalı parça kütüphanelerini de içeren akıllı çözümler sunmaktadır. Tek adımla kalıplarda tasarımcı parçanın şekil verilebilirliği ve et kalınlığının dağılımı konusunda ön bilgiye hızlıca erişebilir. Hassas açınım tasarımcının hızlı tepki vermesini sağlamaktadır.

 Esnek Bant Tasarımı: Açınım geometrisi ile başlayarak çok hızlı bir şekilde 3B bant tasarımını gerçekleştirmek mümkündür. Otomatik açınım ilişkilendirilmesi ile birlikte, döndürme ve optimizasyon verimli bir bandın hesaplanmasını sağlamaktadır. 2D çalışmaya alışkın kullanıcılara rahatlık sağlamakla beraber zımba tasarımı, 2D bant tasarımı ile birlikte daha da verimli olmaktadır. Bir dizi otomatik ve kullanıcı tanımlı zımba yaratımı ve düzenlemesi mümkündür. Çizilen zımbalar istenildiği an istenilen istasyona basitçe sürükle-bırak yön temi ile taşınabilir. 3B form verme işlemlerinin banda aktarımı oldukça kolay ve güncellenmesi hızlıdır. Ayrıca istenirse tek bir adımla çoğaltılabilmektedir. Herhangi bir anda tüm bant parametreleri güncellenebilir ve bu güncellemelere göre tüm yapı anında baştan çizilebilmektedir. 3B form verme, gerilim simülasyonu her an gözlemlenebilir ve bandın performansı bu sayede adım adım izlenebilmektedir.

 

Fire ve Kuvvet Dağılımı: Bant yerleşiminin verimliliği (malzeme firesi) ve açınım geometrisi her adımda bant malzemesi kıyaslanarak gerçekleşmektedir. Sağlıklı kalıp tasarımı için kesme ve bükme veya sıvama kuvvetleri, 3B model ve kullanılan malzeme tipi esas alınarak her adımda hesaplanmaktadır. Bu kuvvetler tüm bant boyunca da hesaplanabilmekte ve ayrıca yay hesabı için kullanılabilmektedir.

Kalıp Setleri: Kalıp tasarımı kullanıcının hızlıca katı tabanlı kolonları, burçları ve plakaları oluşturmasını sağlamaktadır. Her montaj kalıp şablonu olarak kaydedilebilir ve ayrı ayrı bantlara ölçülere kendisini uyduracak şekilde atanabilmektedir. Takım montajı tipik olarak pres hareketi, yastık hareketi, zımba yüksekliği gibi tüm kritik bilgileri içerir. Her parça kalıplama şartlarını sağlayacak şekilde ölçüsel olarak değiştirilebilecek şekilde tüm parametreleri açık olarak kullanıcıya sunulmaktadır. Ayrıca her parça işleme bilgilerini de içinde barındırmakladır. Her istenildiğinde parça listesi elde edilebilmektedir.

Zımba Yönetimi: Otomatik zımba yaratımı, sellerle olan ilişki bilgilerini de içermektedir. Buna göre her plakada ne kadar pay bırakılacağı önce den belirlidir.

Bu parametreler kullanıcı tarafından istenirse değiştirilebilmekte veya şablon olarak kaydedilebilmektedir. Parametrik olarak oluşturulan zımba topukları, destekler ve tutucular hızlı tasarıma ve standart olmayan zımbaların işlenmesine olanak vermektedir. 

Kalıbın Detaylandırılması: Katı modelden eksiksiz bir teknik resim hazırlanabilir. Teknik resim, izometrik görünümleri, kesitleri, plaka ölçülendirmeleri ve delik tablolarını da içerecek şekilde düzenlenebilir. Set içerisindeki herhangi bir parçanın detay görüntüsü 3 boyutlu fotoğraf görüntüsü veya teknik resmi veya her ikisini birleşimi şeklinde görüntülenebilir. Ayrıca standart kalıp katalogları kesitler içerisinde doğru şekilde detaylandırılır. Katı modelde gerçekleştirilen bir değişiklik ilişkili olan teknik resme de otomatik olarak yansır. Parça listeleri ve ilişkili balonlar da teknik resme montaj düzenleme araçları ile aktarılabilmektedir.

Açınım: Sanal olarak herhangi bir 3B geometri, gerekli en uygun 2B geometriyi elde edebilmek ve en az fire ve işlem ile üretim gerçekleştirebilmek için açılabilmekledir. Klasik CAD yaklaşımı veya hesaplama yöntemleri ile bu süreç saatler alabilmekteyken, genel olarak açınım modeli birkaç dakika içinde ve asıl parçanın %1 hassasiyeti ile elde edilebilmektedir.

Basit ve Hızlı Ara Birim: Basit kullanıcı arabirimi sayesinde karmaşık geometrilerden hızlıca açınım almak mümkün olmakta, açınımın zorluk derecesi veya yapılabilirliği anında gözlemlenebilmektedir. Kapsamlı bir malzeme kütüphanesi sanal ortamda açınımın her malzeme için analizinin yapılabilmesini sağlamaktadır.

CAM ile Entegrasyon: VISI Progress ile tasarlanan her şey cam bilgilerini de içinde barındırmaktadır. Otomatik yapı tanıma, model üzerinde karmaşık delikleri, cepleri doğrudan model üzerinden çıkarabilmektedir. Model üzerinden derinlik, çap gibi bilgilerin elde edilmesi işlem parametrelerinin girilmesinde oluşa bilen kullanıcı hatalarını önlemektedir. Tasarıma eklenen her standart parça için eş zamanlı olarak CAM verisi de eklenmektedir. Eğer açısal bir yapı bulunmuşsa otomatik olarak yeni bir referans da işlem ağacına eklenir ve makine limitlerine uygunluğuna göre filtrelenir. Eğer standart olmayan bir yapı bulunmuşsa, açık ve düzenlenebilir bir sistem olan otomatik plaka işleme sayesinde var olan çevrimlerden birinin kullanılması sağlanabilir. Takım yarıçap telafisi pratik kod üretilmesini olanaklı kılar. Takım iç kavislen tam olarak işleyemediğinde sistem otomatik olarak kalan talaşı bulur ve bir sonraki işlemde kullanmak üzere hazırlar. Sistem otomatik olarak kullanıcı tanımlı bağlama aparatlarını korumaktadır.

 Aparat yönetimi çarpma kontrolünü sağlar ve gereksiz Z doğrultusunda kalkmaları azaltarak işlem sürelerini kısaltır. Takım yolunun en uygun hale getirilmesi ile birlikle çevrim süreleri azalmaktadır.


Tüm CAD ara birimlerinin desteği, Değişken elyaf hesaplamaları, Parça büküm analizi, Otomatik açınım, adım adım açınım 3B bant tasarımı ve incelme simülasyonu, Bükme ve kesme yük hesaplamaları, Akıllı zımba yönetimi, Kullanıcı tanımlı kalıp şablonları, İlişkili kalıp elemanları ve standart kütüphaneler, Teknik resim ve detaylandırma, Otomatik parça listesi çıkarma