VISI PEPS Wire

VlSI PEPS-Wire çekme kalıpları, adımlı kalıplar ve hacim kalıpların VlSI tasarım ortamında tasarlanmasının ardından hassas üretimin sağlaması amacıyla bütünleşik bir çözüm oluşturmaktadır. 

Bütünüyle unsur tanımlamalarıyla, VlSI PEPS-Wire doğrudan katı geometrisi üzerinden açılı, değişken açılı ve 4 eksen yapıları doğrudan bulabilmektedir. Unsurlar, etkin takım yolları ile hızlı, basit ve tüm makinalar uygun NC kodlar elde edilebilecek şekilde işlenebilmektedirler.

WSI PEPS-Wire kullanarak programlama zamanınız en aza düşecek ve makine üzerinde takım yollarınız daha etkin ve kısa süreli olacaktır, VlSI PEPS-Wire ile pahalı hatalar yok edilerek, boşta testlerden kurtularak, daha etkin takım yolları elde edilerek üretiminizin verimliliği günden güne artacaktır.

Zengin CAD arabirim kütüphanesi: VISI doğrudan Parasolid, IGES, CATIA v4 & v5, ProE, UG, STEP, SolidWorks, Solid Edge, ACIS, DXF, DWG, STL ve VDA dosyaları ile çalışabilmektedir. Geniş çevirici kütüphanesi ile neredeyse tüm imalatçılar ile çalışabilmek mümkündür. Karmaşık tasarımlarla çalışan firmalar, CAD verilerini hızlıca düzenleyen basit arabiriminden faydalanırlar. VISI doğrudan tel-kafes, katı, yüzey, ağ ve montaj biçimlerini aynı ortamda hibrid olarak CAM için uyarlayarak kullanabilmektedir. 

 

Hibrid Modelleme: VISI tüm tasarım araçlarına sahiptir. Endüstri standardı parasolid çekirdeği sayesinde, gerçek hibrid katı ve yüzey modellemenin avantajlarını ayrı ayrı veya beraber hiçbir kısıt lama olmaksızın kullana bilmektedir. Katı modelle me modellemenin temel yapı taşını oluşturmakla beraber bazı kısıtlamalara da sahiptir. Katı modelleme birleşim, kesişim, fark, yükseltme, döndürme, süpürme, et kalınlığı verme gibi temel komutların yanında birçok düzenleme komutlarına da sahiptir. Yüzey modelleme teknolojisi organik, serbest tasarım geometrileri oluşturulması için birçok araç içermektedir. Modelleme komutları ve yüksek kabiliyette düzenleme araçları ile birlikte karmaşık yapıları tamir etmek, iyileştirmek veya baştan tasarlamak çok kolay olmaktadır. 

 

Model sağlaması ve hazırlığı: Model verisini kalıplamadan önce, kalıplamaya uygunluğunun kontrolü, yapının sağlamlığı, tutarlılığı ve çok küçük yüzeylerin varlığının sağlamasını gerçekleştirmek için gerekli tüm araçlar bulun maktadır. Çıkma açısı analizi ile kullanıcı kendi belirlediği renk skalası içerisinde modeli sorgulayabilmekte, ters açıya düşen veya çıkma açısına sahip olmayan bölgeleri ön görebilmektedir. Çift geometriler otomatikman ön görülebilir, atılabilir veya uyarı katmanına taşınabilmektedir. Şerit yüzeylerin otomatik olarak bulunması ve silinmesi katı yapının sağlıklı kalmasını ve işlemlerin üzerinde hızlıca gerçekleştirilmesini sağlamaktadır. Olası hataların erken bulunması ve düzeltilmesi ileriki işlemler için oldukça fazla zaman kazanımı sağlamaktadır,

 

Otomatik Unsur Tanıma: VISI PEPS-Wire tel kesime özel olarak tasarlanmış güçlü bir unsur tanımama teknolojisine sahiptir. Delik, açık veya kapalı cep, sabit açılı (kavisli veya konik köşeli cepler dahil) cepler, değişken açılı cepler, açılı ve düz kademeli cepler gibi birçok boydan boya” unsur tek komut ile 2 veya 4 eksen farkındalığında bulunabilmektedir. Bulunan unsurlar özelliklerine göre gruplandırılmakta ve böylece uygun ve etkin işleme çok daha kolay gerçekleştirilebilmektedir.

Unsur Düzenleme Araçları: VISI grafik araçları kullanarak 4 eksen veya değişken açılı unsurları düzenlemek oldukça kolay gerçekleştirilmektedir Kullanıcı 4 eksen unsurlara hızlıca tanımlamalar ve senkronizasyon eğrileri atayabilmekte ve sonuçlar anında ekranda gösterilmektedir. Bu özellikle ekstrüzyon (çekme) kalıpların tasarımında oldukça fayda sağlamaktadır. Değişken açılı unsurlar, ayrık yüzeyler üzerinde VISI ara birimi içerisinde yer alan grafik destekli araçlar kullanılarak basitçe açı değerinin sürüklenmesi ile hızlıca düzenlenebilmektedir.

 

Çoklu Bağ Tanımlama Bağ Koparma: VISI PEPS-Wire kullanıcıya bir parça üzerinde birden çok başlama deliği tanımlama izni vermektedir. Sitem otomatik olarak her deliğin başlangıç noktasına yakın bağ yapılarını oluşturabilmektedir VISI PEPS-Wire içerisinde birbirinden bağımsız birçok işleme yöntemi gerçekleştirilebilmektedir. Eğer makine otomatik tel takma özellikli ise sıklıkla mümkün oldukça bağımsız çalışmalar gerçekleştirmek isteyeceksiniz. Tüm ön işlemeler gerçekleştirilirken, kesme bağlamalarının parça üzerinde bırakılması ile bağımsız işlem der gerçekleştirilebilmektedir. Parçayı düşürmek için birden fazla yöntem bulunmaktadır. Örneğin; temizlemeden önce tüm kaba işlemleri bağ yapılarını koruyarak bitirmek, ardından bağları koparmak ve en son olarak temizlemeyi gerçekleştirmek veya önce kaba ve temizleme işlemlerini gerçekleştirip ardından bağlan kopararak parçayı veya fireyi düşürmek mümkündür. 

 

Takım Yolu Sağlaması Simülasyon: Tüm takım yolunun grafik ekranda, bağlama aparatları, parça ve makine hareketli aksamları dahil olacak Şekilde katı model simülasyonu gerçekleştirilebilmektedir. Herhangi bir dalma veya çarpma anında tespit edilmekte ve uyarılar ekranda görsel ve yazılı olarak belirtilmektedir. Bağlar koparıldıkça, simülasyon kullanıcıyı uyarmakta ve parçayı veya fireyi kesme işlemini eksiksiz resmedebilmek amacıyla grafiksel olarak düşürmektedir. Takım yolları sağlaması ayrıca parçanın plakadan koparılabilirliğini de kontrol etmektedir. Elde edilmek istenen geometri ile elde edilen geometri, kalan talaş analizi de dahil olmak üzere bilmektedir.

 

Kod İşlemciler: VlSI PEPS-Wire Charmılles Fanuc, Hitachı, Ona. Sodick, Mitsubishi gibi Pazar liderlerinin de içinde bulunduğu geniş bir tel erozyon makine kütüphanesine sahiptir. Makine üreticisinde gelen teknoloji verilen tüm kesme işlemlerinin (Agle için JOBlScript ve Charrnilles için CMD olacak şekilde) kod hesaplamalarında kullanılabilmektedir. Gelişmiş kod işlemciler, farklı makine konfigürasyonları ve NC dosya düzenlemeleri için kolaylıkla düzenlenebilmektedir.

 

Otomatik Kesim Yöntemleri: VISI PEPS-Wire, kalıphanelerin ihtiyaçlarını karşılayacak bağımlı ve bağımsız kesimleri sağlayan kaba, temizleme ve bağ koparma işlemlerinin sıralamasının otomatik gerçekleştirilmesini sağlayan konik ve sabit kavisli tanımlama şablon işlemeler içermektedir.


Tüm CAD ara birimlerinin desteği, Sezgisel kullanıcı ara birimi, Geniş makine ve kod işlemci kütüphanesi, 2 ve 4 eksen otomatik kesimler, Çoklu bağ tanımlamalar ve kesimleri, Otomatik unsur tanıma, Kullanıcı tanımlı kalıp şablonları, Her kesimde teknoloji değişim noktaları tanımlayabilme, Kaba, temizleme ve bağ koparma işlemlerinde tersine kesim özelliği, Köşe yumuşatma ve bağ tanımlamalarında kolaylık, Şekilli ve dairesel yapılarda koruma, Küçük bağların ihmal edilebildiği güvenilir 4 eksen boş bağ desteği, Değişken açılı unsurlar için kare, konik ve sabit kavisli tanımlamalar, Bağ koparma ve temizleme işlemleri için farklı pay bırakabilme, Herhangi bir noktada Durdurma/isteğe bağlı durdurma, ‘Aç/ kapa’ ve ‘Tel kes/Bağla’ komutlarını içeren ek M kodları desteği, CAD noktalarından otomatik başlangıç noktalan ve kullanıcı tanımlı başlangıç deliği atamaları, Destekleyen makinalar için ikincil tel seçim desteği, Temizlenmiş parça üzerinde tel çiziklerini gidermek için artırımlı giriş noktaları tanımlama özelliği, Gücün kademeli olarak azaltılıp artırılmasını sağlayan otomatik yaklaşma ve uzaklaşma teknolojisi