VISI Mould

VISI Mould kullanıcıya yol gösteren ve pazarda etkin tüm üreticilerin ürünlerini barındıran, geçerli tüm kalıplama araçlarını içermektedir. Dinamik işlem ön görünümü ile kullanıcı eş zamanlı olarak değişiklikleri, bunların kalıp tasarıma etkisini anında görmektedir.

VISI Mould basit soru-cevap tasarım süreci ile kalıp tasarımını en uygun hale getirmektedir. Kalıp etinin parametrik yapışı ve geniş parça kütüphanesi, kullanıcının çok hızlı kalıp şablonları oluşturmasını ve gerekiyorsa düzenleme yapmasını sağlamaktadır.

3D Kalıp tasarımı: VISI Mould kullanıcıya yol gösteren ve pazarda etkin tüm üreticilerin ürünlerini barındıran, geçerli tüm kalıplama araçlarını içermektedir. Her parça üzerindeki değişikliklerin ve güncellemelerin her an ve hızlıca gerçekleştirilmesi, bunların tüm kalıp elemanları ile etkileşiminin yapılabilmesi kalıp tasarımı üzerinde tam hâkimiyet sağlamaktadır. Kapsamlı standart parçalar kütüphanesi ve kullanıcı tanımlı kütüphanelerin yaratılması ve kalıp setleri ve şablonlarının oluşturulabilmesi, kullanıcıya eksiksiz bir kalıbın çok hızlı üretilebilmesini sağlamaktadır. Tekrarlı işlemlerin süresi böylece çok kısalır ve tasarım ve düzenleme süresi düşer. Kalıp setleri kütüphanesi ve akıllı nesneler kalıp tasarımının imalatını ve bilgilerinin listelenmesini kolaylaştırmaktadır. Böylece çok hızlı teknik resim çıkarımı ve parça listesinin hazırlanması mümkün olmaktadır.

 

Zengin CAD arabirim kütüphanesi: VISI doğrudan Parasolid, IGES, CATIA v4 & v5, ProE, UG, STEP, SolidWorks, Solid Edge, ACIS, DXF, DWG, STL ve VDA dosyaları ile çalışabilmektedir. Geniş çevirici kütüphanesi ile neredeyse tüm imalatçılar ile çalışabilmek mümkündür. Bozuk yapılardan daha ithal esnasında kurtulmak, tutarsız verilerin azaltılmasını ve gerekiyorsa düzeltilmesini sağlamaktadır. Karmaşık tasarımlarla çalışan firmalar, CAD verilerini hızlıca düzenleyen basit arabiriminden faydalanırlar. VlSI doğrudan tel-kafes, katı, yüzey, ağ ve montaj biçimlerini aynı ortamda hibrid olarak CAM için uyarlayarak kullanabilmektedir.

 

Hibrid Modelleme: VISI tüm tasarım araçlarına sahiptir. Endüstri standardı parasolid çekirdeği sayesinde, gerçek hibrid katı ve yüzey modellemenin avantajlarını ayrı ayrı veya beraber hiçbir kısıtlama olmaksızın kullanabilmektedir. Katı modelleme modellemenin temel yapı taşını oluşturmakla beraber bazı kısıtlamalara da sahiptir. Katı modelleme birleşim, kesişim, fark, yükseltme, döndürme, süpürme, et kalınlığı verme gibi temel komutların yanında birçok düzenleme komutlarına da sahiptir. Yüzey modelleme teknolojisi organik, serbest tasarım geometrileri oluşturulması için birçok araç içermektedir. Modelleme komutları ve yüksek kabiliyette düzenleme araçları ile birlikte karmaşık yapıları tamir etmek, iyileştirmek veya baştan tasarlamak çok kolay olmaktadır. 

 

Model sağlaması ve hazırlığı: Model verisini kalıplama dan önce, kalıplamaya uygunluğunun kontrolü, yapının sağlamlığı, tutarlılığı ve çok küçük yüzeylerin varlığının sağlamasını gerçekleştirmek için gerekli tüm araçlar bulunmaktadır. Çıkma açısı analizi ile kullanıcı kendi belirlediği renk skalası içerisinde modeli sorgulayabilmekte, ters açıya düşen veya çıkma açısına sahip olmayan bölgeleri ön görebilmektedir. Çift geometriler otomatikman ön görülebilir, atılabilir veya uyarı katmanına taşınabilmektedir. Şerit yüzeylerin otomatik olarak bulunması ve silinmesi katı yapının sağlıklı kaImasını ve işlemlerin üzerinde hızlıca gerçekleştirilmesini sağlamaktadır. Olası hataların erken bulunması ve düzeltilmesi ileriki işlemler için oldukça fazla zaman kazanımı sağlamaktadır.

Ayırma Hattı Ayırma Yüzeyleri: Parça etrafında en uygun ayırma hattının oluşturulması için birden fazla araç mevcuttur. Otomatik ayrım hattı yaratımı ve ayırma yüzeylerinin oluşturulması ile modelin kalıplanabilir olup olmadığının hızlı ön görüsü sağlanmaktadır. Dinamik parça ayrımı ile kullanıcı kalıp işlemini ve iç parçaların hareketlerinin kontrolünü sağlamaktadır. 

 

Ayırma hatları ve öpüşme yüzeyleri genelde en çok zaman alan ve tasarlanması en zor yapılardır. Zahmetli işlemlerin ortadan kaldırılması ile kullanıcıya üretkenliği ve tecrübesini kalıp üzerine yansıtması için zaman verilmektedir. Modeli tasarımdan üretime aynı tasarım ortamında tutmak üreticiye sürecin çok daha yumuşak ve kararlı oluşturulmasını sağlamaktadır. Tamamlandığında ayırma hattı eğriler şeklinde oluşturulabilir veya model otomatik olarak dişi, erkek ve maça parçalar şeklinde aynalanabilmektedir. Katı modellemenin avantajları ile yüzeyin esnekliğini birleştirerek dişi erkek ayrımı oldukça kolay bir hale gelmektedir. 

 

Otomatik Kalıp Setleri: Genel kalıp seti ve tek plakaların parametrelerine hızlı ve basit erişim ile tasarımda değişiklikler gerçekleştirmek kolaylaşmaktadır. Plakalarda gerçekleşen her değişiklik ilişkili plakalara ve standart parçalara eş zamanlı yansımaktadır. Kalıp setleri kütüphanesi ve akıllı nesneler kalıp tasarımının imalatını ve bilgilerinin listelenmesini kolaylaştırmakladır. Böylece çok hızlı teknik resim çıkarımı ve parça listesinin hazırlanması mümkün olmaktadır. Parça listesi her an oluşturulabilmekte veya değişik biçimlerde (Excel vb...) yazdırılabilmekte veya ham kütük siparişleri için düzenlenebilmektendir.

 

Ters Açı: Unsurları Gizli maçalar, kaldıraçlar veya itici maçalar gibi tüm ters açıdan doğan yapıların elde edilmesini sağlayan unsunlar VISI içerisinde mevcuttur. Parametrik parça kütüphaneleri, kullanıcının benzer unsurları kalıba yerleştirmesini, unsurların kalıp tasarımına etkisini, eş zamanlı olarak görmesini sağlamaktadır.

 

Akıllı Nesneler: Tekrarlı işlemlerin gerçekleştirilmesi 35’den daha fazla üreticiden gelen akıllı parçalar yardımı ile çok hızlı olmaktadır. Temel kurallara uygun bir şekilde cıvata veya benzeri standart parçaların boyları (veya boşlukları) otomatikman plaka kalınlığına göre belirlenmektedir. İtici pimler kalıbın yüzey formuna göre otomatik olarak kesilmekte ve malzemenin formunun korunmasını sağlamaktadır. Dönmeyi engellemek için pimler tabanda birçok farklı yöntem ile kilitlenebilmektedir.

Soğutma Sistemi Tasarımı: Soğutma kanalları sihirbazlar yardımı ile hızlıca setlerle ilişkilendirilebilmektedir. Basitçe kanalın taslağının çizilmesi ile sihirbaz, bu taslaktan geçen hatlara göre plakalarla ilişkilendirilmesini, kanal çaplanın, kanalların birbirine veya yolluk gibi diğer yapılara yakınlığının kontrolünü sağlayabilmektedir. Soğutma kanalları 3 boyutlu ortamda otomatik olarak yaratılabilmektedir. Soğutma kanalları yaratılır yaratılmaz diğer tüm elemanlarla ve diğer soğutma kanalları ile ilişkisi kontrol edilebilir. Her soğutma kanalı Şablon olarak ihraç edilebilir ve tekrar tekrar kullanılabilir. Eğer plaka ebatları farklı ise soğutma kanalları otomatik olarak yeni plaka ebatlarına uyacak şekilde değiştirilebilir. Fittingler soğutma kanallarına eklidir ve soğutma çevrimi ile tamamen ilişkilidir.

Kalıbın Detaylandırılması: Katı modelden eksiksiz bir teknik resim hazırlanabilir. Teknik resim düzenlenebilir, izometrik görünümleri, kesitleri, otomatik plaka ölçülendirmeleri ve delik tablolarını da içermektedir. Set içerisindeki herhangi bir parçanın detay görüntüsü 3 boyutlu fotoğraf görüntüsü veya teknik resmi veya her ikisini bileşimi şeklinde görüntülenebilir. Ayrıca standart kalıp kataloglar kesitler içerisinde doğru şekilde detaylandırılır. Katı modelde gerçekleştirilen bir değişiklik işkili olan teknik resme de otomatik olarak yansır. Parça listeleri ve ilişkili balonlamalar da teknik resme montaj düzenleme araçları ile aktarılabilir. 

Plastik Akış Analizi: Modeli tasarımdan üretime aynı tasarım ortamında tutmak üreticinin süreci çok daha yumuşak ve kararlı oluşturmasını sağlar. Tasarımın her süreci, kalıp elamanları tasarımının ve kalıp şartlarının faydasını görür. Model tasarımcıları, kalıp üreticileri, en uygun kalıplama şartları, düşük maliyet ve etkin kalıp tasarımı sürecinde Vero’nun patentli akış analizinden faydalanırlar. VlSI Flow ön ve son tasarım ve analiz süreçlerinde eşsiz bir araçtır. VlSI Flow kalıp tasarımı için dolumdan çarpılmaya ve termal analize dek tüm çevrimleri içeren eksiksiz bir çözümdür.

Üretimden Önce Analiz: Kalıp tasarımı başlamadan önce, ön analiz olası hataların- soğuk birleşmeler, hava boşlukları, giriş yerleri vb.… bulunmasını ve çevrim süresinin ön görülmesini sağlar. 

 

Üretim Sonrası Analiz: Bir kalıp üretimde iken istenilen sonuçları vermemekte ise, analiz ile kullanıcı kalıbın iç şartlarını daha iyi anlayabilir. Böylece kullanıcı çevrimi en uygun hale getirecek olan parametrelerin tayini ve düzenlenmesinde fikir sahibi olmaktadır. Önce veya sonra gerçekleştirilen analizler mutlaka faydalıdır, fakat parça kalıp dolum sürecinin optimizasyonunun gerçekleştirilmesini garanti etmez. Bu sadece bütünleşik CAD/ CAM/CAE analizi ile gerçekleşebilir.  Tasarım ve analiz arasında hatasız veri aktarımı ile olası kritik durumların öngörülmesini sağlar. Etkin kalıplama parametreleri yolukların en uygun hale getirilmesi, soğutma kanallarının yaratımı ve hataların hızlıca öngörülmesi plastik parçanın üretim için elzemdir. 

 

CAM ile entegrasyon: VISI Mould ile tasarlanan her şey CAM işlem bilgilerini de içinde barındırmaktadır. Otomatik yapı tanıma model üzerinde karmaşık delikleri, cepleri doğrudan model üzerinden çıkarabilmektedir. Model üzerinden derinlik, çap gibi bilgilerin elde edilmesi, işlem parametrelerinin girilmesinde oluşabilen kullanıcı hatalarını önlemektedir. Tasarıma eklenen her standart parça içen eş zamanlı olarak CAM verisi de eklenmektedir. Eğer açısal bir yapı bulunmuşsa, otomatik olarak yeni bir referans da işlem ağacına eklenir ve makine limitlerine uygunluğuna göre filtrelenir. Eğer standart olmayan bir yapı bulunmuşsa, açık ve düzenlenebilir bir sistem olan otomatik plaka işleme sayesinde var olan çevrimlerden birinin kullanılması sağlanabilir.


Tasarım değişikliklerinin otomatik algılanması, Çıkma açısı analizi, Çoklu ayırma hattı hesabı, Katı, yüzey, ağ ve tel kafes geometri düzenleme, Dişi erkek ayırma, Dinamik ilişkili kalıp setleri, Düzenlenebilir parça kütüphanesi, Akıllı parça düzenlemeleri, Maça, itici, gizli, maça, bağlama elemanları, kızaklar vb… Çarpma kontrollü soğutma kanalları, Otomatik parça listesi oluşturma