VISI Flow

Modellemeden akış analizine, talaşlı imalata dek plastik enjeksiyon sürecindeki tüm ihtiyaçlarınıza cevap verecek yazılım.

VISI Flow size: Kullanıcı dostu bir ara yüz, hızlı model hazırlama ve kısa hesap süresi, hassas sonlu elemanlar analizi sonuçları, VISI Modelling ile hızlı ve çabuk düzenleme imkânı sunmaktadır.  VlSI Flow kalıp tasarımcıları için dolumdan çarpılmaya ve termal analize dek tüm çevrimleri içeren eksiksiz bir çözümdür.

Tasarımın her süreci kalıp e/aman/arı tasarımının ve kalıp şartlarından fayda görür. Model ta sarı mci/a rı, kalıp üretici/eri ve üreticiler, en uygun kalıp/ama şartları, düşük maliyet ve etkin kalıp tasarımları sürecinde VISI’nin patentli akış ana/izinden faydalanırlar.

Zengin CAD Arabirimi: VlSI doğrudan Parasolid, IGES. CATIA v4 & v5, ProE, LiG, STEP, SolidWorks, SolidEdge, ACIS,DXF, DWG, STL ve VDA dosyaları ile çalışabilmektedir, Geniş çevrim kütüphanesi ile neredeyse tüm imalatçılar ile çalışabilmek mümkündür Karmaşık tasarımlarla çalışan firmalar, CAD verilerini hızlıca düzenleyen basit arabiriminden faydalanırlar. VlSI doğrudan telkafes, katı, yüzey, ağ ve montaj biçimlerini aynı ortamda hibrid olarak CAM için uyarlayarak kullanabilmektedir,

 

Hibrid Modelleme: VlSI tüm tasarım araçlarına sahiptir. Endüstri standardı parasolid çekirdeği sayesinde, gerçek hibrid katı ve yüzey modellemenin avantajlarını ayrı ayrı veya beraber hiçbir kısıtlama olmaksızın kullanabilmektedir. Katı modelleme modellemenin temel yapı taşını oluşturmakla beraber bazı kısıtlamalara da sahiptir. Katı modelleme birleşim, kesişim, fark yükseltme, döndürme, süpürme, et kalınlığı verme gibi temel komutların yanında birçok düzenleme komutlarına da sahiptir. Yüzey modelleme teknolojisi. serbest tasarım geometrileri oluşturulması için birçok araç içermekledir Modelleme komutları ve yüksek kabiliyette düzenleme araçları ile birlikte karmaşık yapıları tamir etmek, iyileştirmek veya baştan tasarlamak çok kolay olmaktadır.

 

Model SağIaması ve Hazırlığı: Model verisini kalıplama dan önce, kalıplamaya uygunluğunun kontrolü, yapının sağlamlığı, tutarlılığı ve çok küçük yüzeylerin varlığının belirlenmesi için gerekli tüm araçlar bulunmaktadır. Çıkma açısı analizi ile kullanıcı kendi belirlediği renk skalası içerisinde modeli sorgulayabilmekte, ters açıya düşen veya çıkma açısına sahip olmayan bölgeleri öngörebilmektedir. Çift geometriler otomatikman ön görülebilir, atılabilir veya uyarı katmanına taşınabilmektedir Şerit yüzeylerin otomatik olarak bulunması ve silinmesi katı yapının bozulmamasını ve işlemlerin üzerinde hızlıca gerçekleştirilmesini sağlamaktadır. Olası hataların erken bulunması ve düzeltilmesi ileriki işlemler için oldukça fazla zaman kazanımı sağlamaktadır. 

 

Plastik Akış Analizi Modeli: tasarımdan üretime aynı tasarım ortamında tutmak üreticinin süreci çok daha yumuşak ve kararlı oluşturmasını sağlar. Tasarımın her süreci, kalıp elemanları tasarımının ve kalıp şartlarının analizinden fayda görür. Model tasarımcıları, kalıp üreticileri ve üreticiler, en uygun kalıplama şartları, düşük maliyet ve etkin kalıp tasarımları sürecinde Vero’nun patentli akış analizinden faydalanırlar VlSI Flow ön ve son tasarım ile analiz süreçlerinde eşsiz bir araçtır. VlSI Flow kalıp tasarımcıları için dolumdan çarpılmaya ve termal analize dek tüm çevrimleri içeren eksiksiz bir çözümdür.

 

Düşük Maliyetli Çözüm: VlSI Flow kullanıcıya dost, hızlı model hazırlanabilen ve kısa hesaplama sürelerine sahip bir ara yüz sunmaktadır. VlSI Flow içinde barındırdığı güçlü modelleme aracı VlSI Modelling ile sonlu elemanlar analizini bütünleştirmektedir VlSI Flow plastik kalıpçılar için dolumdan çarpılma ve termal analize dek eksiksiz bir çözüm sunmaktadır.

Üretimden Önce Analiz: Kalıp tasarımı başlamadan önce, ön analiz olası hataların- soğuk birleşmeler, hava boşlukları giriş yerleri vb…- bulunmasını ve çevrim süresinin Öngörülmesini sağlar. 

 

Üretim Sonrası Analiz: Bir kalıp üretimde iken istenilen sonuçları vermemekte ise, analiz ile kullanıcı kalıbın iç şartlarını daha iyi anlayabilir. Böylece kullanıcı çevrimi en uygun hale getirecek olan parametrelerin tayini ve düzenlenmesinde fikir sahibi olmaktadır. 

 

Uyumlu mühendislik: Ön veya art analizler mutlaka faydalıdır fakat parça -kalıp-dolum sürecinin optimizasyonunun gerçekleştirilmesini garanti etmez. Bu sadece bütünleşik CAD/CAM/CAE analizi ile gerçekleşebilir. Tasarım ve analiz arasında hatasız veri aklarımı ile olası kritik durumların öngörülmesini sağlar. Etkin kalıplama parametrelerinin, yolukların en uygun hale getirilmesi, soğutma kanallarının oluşturulması ve hataların hızlıca öngörülmesi plastik parçanın üretimi için elzemdir.

 

Eş Zamanlı Mühendislik: Ön veya art analiz şüphesiz fayda sağlamaktadır fakat, tüm süreç ile ilgili değilse, parçanın/kalıbın işlem sürecindeki optimizasyonunu tam olarak garanti edemezler. Bu sadece bütünleşik bir CAD/ CAM/CAE sistem analizi ile mümkün olmaktadır. Aralarındaki bağ kopmamış tasarım ve analiz ortamındaki veri transferi ile olası kritik durumlar hızlıca gözlemlenebilmekte, en etkin kalıplama verileri girilebilmekte, soğutma ve besleme kanalları en uygun hale getirilebilmekte ve böylece plastik parça oluşumunda gerçekleşebilecek sorunlara önlem alınabilmektedir.

 

Yolluk ve Soğutma: Kalıplamanın en önemli şartlarından olan bu çevrimleri oluşturmanın birden fazla yöntemi mevcuttur. Herhangi bir yolluk sistemi ne kadar karmaşık olursa olsun, analize dahil edilebilmekte ve karşılaştırma amacıyla kolayca düzenlenebilmektedir.

 

Patentli Ağ Teknolojisi: Patentli hibrid ağ oluşturma teknolojisini kullanarak, VISI Flow çok kısa hesaplama sürelerinde gerçekçi 3 boyutlu akış simülasyonu oluşturabilmektedir katı ağ oluşumu herhangi bir CAD geometrisine uygulanabilen, kısa sürelerde hazırlık ve hesaplama gerçekleştirilmesini sağlayan otomatik bir işlemdir. Ağ oluşturma yaklaşımı model büyüklüğü, karmaşıklığı ve et kalınlığından bağımsız tutarlı sonuçlar vermektedir.

 

Malzeme Kütüphanesi: Analizin sonucunun hassasiyeti malzeme karakterinin tanımı ile doğrudan ilişkilidir. VISI Flow birçok sınıf ve markadan oluşmuş oklukça geniş bir malzeme kütüphanesine sahiptir. Her ge

ç e n gün yeni malzemeler geliştirilmekte ve pazara sunul maktadır. Dolayısıyla istenilen kriterleri sağlayan eksiksiz ve tam bir çözüm için, VISI Flow kullanıcının kütüphaneye eklemeler yapabilmesine izin vermektedir.

Dolum aşaması: Dolum aşaması, plastik enjeksiyon makinasında olduğu gibi ergimiş polimer kalıp hacmine doldurulduğunda kullanılan tüm parametreleri aynen kullanmaktadır. Dolum simülasyonu erimiş malzemenin davranışlarını Öngörme ve görselleştirme imkanı sunmaktadır. Böylece muhtemel bir estetik sorun. Gözlemlenebilmektedir. Dolum aşamasında, basınç, ısı dağılımı, donmuş kısımlar, elyaf dağılımı, akış yönlenmeleri, iç gerilmeler, soğuk birleşmeler ve hava boşlukları gibi birçok iç oluşum gözlemlenebilmektedir.

 

Şekil Değişimi: Dolum, ütüleme ve soğumanın ardından VlSI Flow şekil değişimi modülü ile nihai parça şeklinin gözlemlenebilmesini sağlamaktadır. Kullanıcının sonuçları gözlemleyebilmesi için birçok araç sunulmaktadır. Bu araçlar içinde bir eksen boyunca yer değişimi, çarpılmanın hesaplanması için nokta yerleşimi, doğrusal çekme ve ovalizasyon gibi seçenekler bulunmaktadır. Sonuçlar aynı zamanda ütüleme sırasında oluşabilecek herhangi bir çökme veya boşlukların belirlenmesini de sağlamaktadır. Eğer gerek irs e şekil değişmiş yapı bir CAD ortamına aktarılmak ve tersine mühendislik işlemleri veya modelde iyileştirmeler gerçekleştirmek için farklı kaydedilebilmektedir.

 

Termal Analiz: Termal analiz, plastik kalıbının ısıl çevrimlerinin kalıba ve sürece etkisinin ayrıntılı gözlemlenebilmesini sağlayan güçlü bir araçtır. Termal analiz, kalıbın içerisindeki (olası ısıl iletkenliği yüksek) lokmalarla birlikte, soğuk veya sıcak yolukların, soğutma kanallarının hamil malzemelerine de bağlı olarak kalıp içinde tüm ısı transferinin nasıl değiştiğinin gözlemlenmesini sağlamaktadır. Soğutma kanallarının analizi kullanıcıya, çevrime bağlı çarpılmaların gözlemlenmesini ve en kısa ve etkin çevrim süreleri için olası en uygun yerleşimin belirlemesini sağlamaktadır. Diğer faydalı araçlar ile hamillerin ısı dağılımı kontrol edilmekte, lokmalar boyunca derece dağılımı gözlemlenmekte ve katılaşmaya göre enjeksiyon süreci tahmin edilebilmektedir

 

Kalıp Sürecinin Analizi: Diğer modül seçenekleri sıralı baskı, sandviç baskı, üst üste baskı ve gaz enjeksiyon gibi en son kalıplama yöntemlerinin analizini mümkün kılmaktadır. VlSI Flow içerisin deki tüm modüllerde olduğu gibi, geometri ve malzemeye uygun gerekli anahtar değerleri, sistem otomatik olarak yerleştirmektedir.


Eşsiz patentli katı ağ teknolojisi, Otomatik model hazırlama ve kısa hesaplama süresi, Hızlı ve basit yolluk tasarımı, Geniş ve düzenlenebilir malzeme kütüphanesi, Hassas dolum simülasyonu, Elyaf dağılım analizi, Soğutma çevrimleri ve termal analiz, Çarpılma analizi, Gaz enjeksiyon, sandviç baskı Üst üste dolum, kürleşme analizi, Farklı metal lokma tanımlayabilme