VISI Electrode

VISI Electrode, hacim ve adımlı kalıplarda işlenmesi zor veya mümkün olmayan bölgelerin üretimi için elektrot yaratımı ve yönetimi ve tutucuları için otomatikleştirilmiş bir uygulamadır.

Tecrübeli elektrot tasarımcıları dahi VISI Electrode modülünün sunduğu otomatik karar verme becerisinden ve kullanıcı dostu ara biriminden faydalanmaktadır. Katı ve yüzey modellemenin birleşimi üretimde fark yaratmaktadır.

Zengin CAD Arabirimi: VlSI doğrudan Parasolid, IGES. CATIA v4 & v5, ProE, LiG, STEP, SolidWorks, SolidEdge, ACIS,DXF, DWG, STL ve VDA dosyaları ile çalışabilmektedir. Geniş çevrim kütüphanesi ile neredeyse tüm imalatçılar ile çalışabilmek mümkündür. Karmaşık tasarımlarla çalışan firmalar, CAD verilerini hızlıca düzenleyen basit arabiriminden faydalanırlar. VlSI doğrudan tel-kafes, katı, yüzey, ağ ve montaj biçimlerini aynı ortamda hibrid olarak CAM için uyarlayarak kullanabilmektedir.

 

Hibrid Modelleme: VlSI tüm tasarım araçlarına sahiptir. Endüstri standardı parasolid çekirdeği sayesinde, gerçek hibrid katı ve yüzey modellemenin avantajlarını ayrı ayrı veya beraber hiçbir kısıtlama olmaksızın kullanabilmektedir. Katı modelleme, modellemenin temel yapı taşını oluşturmakla beraber bazı kısıtlamalara da sahiptir. Katı modelleme birleşim, kesişim, fark yükseltme, döndürme, süpürme, et kalınlığı verme gibi temel komutların yanında birçok düzenleme komutlarına da sa

hiptir. Yüzey modelleme teknolojisi. serbest tasarım geometrileri oluşturulması için birçok araç içermekledir. Modelleme komutları ve yüksek kabiliyette düzenleme araçları ile birlikte karmaşık yapılan tamir etmek, iyileştirmek veya baştan tasarlamak çok kolay olmaktadır.

 

Model SağIaması ve Hazırlığı: Model verisini kalıplama dan önce, kalıplamaya uygunluğunun kontrolü yapının sağlamlığı, tutarlılığı ve çok küçük yüzeylerin varlığının sağlamasını gerçekleştirmek için gerekli tüm araçlar bulunmaktadır. Çıkma açısı analizi ile kullanıcı kendi belirlediği renk skalası içerisinde modeli sorgulayabilmekte, ters açıya düşen veya çıkma açısına sahip olmayan bölgeleri öngörebilmektedir. Çift geometriler otomatikman  ön görülebilir, atılabilir veya uyarı katmanına taşınabilmektedir. Şerit yüzeylerin otomatik olarak bulunması ve silinmesi katı yapının sağlıklı kalmasını ve işlemlerin üzerinde hızlıca gerçekleştirilmesini sağlamaktadır. Olası hataların erken bulunması ve düzeltilmesi zaman kazanımı sağlamaktadır. 

Yüzey Tamiri ve Düzenleme: İthal edilen geometrilerde var olabilecek küçük açıklıklar, tekrar yüzey oluşturulmasını es geçilmesini sağlayacak Şeklide otomatik olarak tamir edilebilmektedir. Yüzeylerin bozuk veya eksik olduğu durumlarda VlSI, otomatik olarak kenar eğrilerini oluşturarak gelişmiş yüzey araçları ile eksik yapıların tekrar oluşturulmasında kolaylık sağlamaktadır. Yeni yüzeylerin toleransalar dahilinde olmasını sağlamak amacıyla eski ve yeni yüzeyler en büyük ve en küçük mesafe veya eğrilik değerlerine göre kontrol edilebilmektedir. Oluşturulan yüzeylerin hızlıca katıya çevrilmesi, sonradan ortaya çıkacak problemleri engellemekte ve katı yapı kullanmanın avantajlarını öne çıkarmaktadır. Katı ve yüzey arasında her an geçişin mümkün olması ile kullanıcıya en zor parçalarda dahi çalışmada sınırsız özgürlük ve esneklik sağlanmaktadır. EDM elektrot yaratımı birçok kalıp üreticisi için karmaşık ve zaman alıcı olmaktadır. VISI Electrode, elektrot yaratımı ve yönetimi ve hatta tutucuları için otomatikleştirilmiş bir uygulamadır. Kapsamlı tutucu tasarımı, çarpma kontrolü ve hareket Simülasyonu ile elektrotun ilk seterde doğru çalışması sağlanabilmektedir. Tecrübeli elektrot tasarımcıları dahi VlSI Electrode modülünün sunduğu otomatik karar verme becerisinden ve kullanıcı dostu ara biriminden faydalanmaktadır.

Yakma Alanı Çıkarımı: Elektrot ile üretilmesi gereken bölgelerin tayininden sonra, bölgenin 2 veya 3 boyutlu yapılana kapatılması geometrinin üretimini hızlandırır. Grafik ara biriminin sadeliği yüzeylerin seçilmesini, daha karmaşık yüzeylerin de kolayca çıkarılabilmesini mümkün kılmaktadır. VISI Electrode tasarımcılara tecrübeden kaynaklanan bilgi süzgeci olarak kullanılan bir araç olmaktadır. VlSI ayrıca geleneksel yöntemlerle elde edilen yapıların da elektroda eklenmesini mümkün kılmaktadır. Bu teknoloji birleşimi istenilen an yapının düzenlenebilmesini ve tasarımın en iyi şekilde tamamlanabilmesini sağlamaktadır.

Elektrot Oluşturma: Sezgisel ara birimi kullanıcıyı elektrot yaratımında yönlendirmektedir. Ek yükseltiler teğet, düz olarak yapıya eklenebilir. Açık kenarları olan elektrotlar için, her yöne uzatma yapabilmek mümkündür. Açık kenarlı elektrotlar her yönde uzatım mümkün olmaktadır. Elektrot oluşturulması esnasında herhangi bir nokta da dinamik animasyon ve çarpma kontrolünü gerçekleştirmek mümkün olmaktadır. 

 

Taban, Kütük Oluşturma: Elektrot tabanı ve kütüğü hızlıca elektroda eklenir elektrot adı. malzemesi, yakma tipi tanımlama işaretleri, kenar pahları döndürmeler ve pozisyon bilgi eri her zaman eklenebilmektedir. Elektrot adı, malzemesi, yakma işlem tipi, markalama, kenar pahları, pozisyon ve döndürme işlemleri de elektrot bilgilerine eklenebilmektedir. Ekle nen Herhangi bir bilgi otomatik olarak anında projeye atanmakta ve buradan HTML biçiminde rapor alınabilmektedir.

 

Tutucu Oluşturma: Tutucular yükseklik, genişlik ve boy bilgileri girilerek yaratılabilir ve ya kütüphaneden çağrılabilir. Elektrotun yüzeylere çok yakın olduğu yerlerde tutucuya ek paylar verilerek EDM makinanın rahat çalışabilmesi sağlanabilir. Dinamik animasyon ve çarpma kontrolü sayesinde tüm yapının sorunsuz çalışıp çalışmadığı kontrol edilebilmektedir.

 

Elektrot Yönetimi: VISI Electrode kullanıcıya çalışma parçası, elektrot, çoklu elektrot pozisyonları, dik, yatay simülasyon çarpma kontrolü, raporlama imkânı sunmaktadır. Diğer CAD/ CAM sistemleri ile uyumu sağlamak için, her elektrot otomatik olarak doğru çalışma düzlemine göre IGES, STEP. STL veya diğer biçimlerde ihraç edilebilmektedir. 

 

Animasyon ve Çarpma Kontrolü: Elektrotun ve tutucunun tam anlamı ile doğruluğundan emin olmak için, her ikisi de çalışma ekseni boyunca grafik ekranda hareket ettirilebilmektedir. Elektrot ve çalıştığı bölgede komşu yüzeyler otomatik olarak kontrol edilmektedir. Herhangi bir çarpma durumu grafik ekranda gösterilmekte ve yapı otomatik olarak temas noktasına taşınmaktadır. 

 

Referans Oluşturma: Elektrot tasarlandıktan sonra, elektrot işlemeye özel komutlar içeren VlSI Machining ile veri transferine ihtiyaç duyulmaksızın doğrudan işlenebilmektedir. Elektrotun işlenmesi ve pozisyonlanması için bir referans, imalat sürecinin devamlılığını da sağlamak amacı ile otomatik olarak oluşturulmaktadır. İşleme şablonları takım, takım yolu parametreleri, hızlar, devir gibi birçok değeri içerir ve doğrudan elektroda uygulanabilir. Şablonların yeni elektroda uygulanması ile yeni takım yolları aynı değerlerle baştan yaratılır ve böylece programla zamanı düşer, işletme standartları da korunmuş olur.

 


Dinamik yüzey uzatımları, Doğrusal veya teğet uzatmalar, Elektrot çarpma kontrolü, Tutucu kütüphaneleri, Dik, yandan ve açılı animasyon, HTML ve EPX raporlar, VISI Machining ile şablon işlemeler